Teknikstöd för lärande och utbildning

Vår forskning utvecklar pedagogiska miljöer för framtidens lärande i skola och högre utbildning. Tjänster som tas fram studeras genom utvärdering av tekniska lösningar som, exempelvis artificiell intelligens. Insikterna används till att lösa konkreta behov och till att förbättra elevers och lärares villkor genom att såväl identifiera som diskutera etiska och sociala implikationer av innovativ teknik.

I utvecklingen av pedagogiska miljöer samarbetar vi nära Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL), en nätverksorganisation med pedagogiska utvecklare och ambassadörer från olika institutioner vid Stockholms universitet.

Pedagogik och digitalisering av utbildningssektorn

För digital kompetensutveckling inom utbildning utvecklar vi metoder för samarbete och samordning. Syftet är att stötta lärare och elever att utveckla kreativitet, problemlösning och innovation samt att ge alla elever möjlighet att rustas för studier, arbetsmarknad och samhällsliv. Pedagogiskt material förstärks genom att virtuella och simulerade miljöer och digitala spel utvecklas i lärosyfte, och studeras ur elev- och lärarperspektiv för att skapa förståelse.

Design för kollaborativt lärande

System och pedagogiska verktyg som utformas intresserar sig på användarens roll och betydelse. Alla förutsättningar som påverkar individers och gruppers inlärning studeras, sammanställs och värderas. Grunden är att analysera multimodalt lärande som skapar egna uttryck och mening genom bild, text och ljud. Kollaborativt lärande är prioriterat, och förståelse ur sociokulturella sammanhang är essentiellt.

Länken leder till Centrum för universitetslärarutbildnings webbplats

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Technology Enhanced Learning.