Vår forskning inom teknikstött lärande (TEL) ska leda till en stärkt skola och ett livslångt lärande. Vi studerar hur teknik påverkar lärande- och undervisningspraktiker på alla utbildningsnivåer och i vardagslivet, med särskilt fokus på hur teknikförstärkt lärande kan designas och orkestreras.

Forskningen inriktar sig på teknik samt beteendemässiga, kulturella och sociala förhållanden i formella och informella lärandesammanhang. Arbetet antar ofta ett kritiskt perspektiv och bygger metodologiskt på designbaserad praktiknära forskning. Forskningsområden är:

 • Datorstödd språkinlärning
 • Deltagande och inkludering
 • Design för lärande 
 • Designbaserad utbildningsforskning
 • Digital kompetens och litteracitet
 • Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och engagemang
   
 • Kollaborativt lärande
 • Kritiska aspekter av teknikförstärkt lärande
 • Learning analytics 
 • Lärares kompetensutveckling
 • Mobilt lärande
   
 • Multimodalitet och lärande
 • Online och blandade lärmiljöer
 • Programmeringsundervisning
 • Simulering och lärande
 • Öppen utbildning

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Technology Enhanced Learning.