Genom att studera hur teknik påverkar lärande- och undervisningspraktiker leder vår forskning inom teknikstött lärande (TEL) till en stärkt skola och ett livslångt lärande. Forskningen inriktar sig på teknik samt beteendemässiga, kulturella och sociala förhållanden i formella och informella lärandesammanhang. Arbetet antar ofta ett kritiskt perspektiv och bygger metodologiskt på designbaserad forskning.

Forskningsområdet samarbetar nära Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL), en nätverksorganisation med pedagogiska utvecklare och ambassadörer från olika institutioner vid Stockholms universitet.

Länken leder till Centrum för universitetslärarutbildnings webbplats

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Technology Enhanced Learning.