Vår forskning bidrar till samhället med vetenskapligt baserad kunskap där teknik och samhällsvetenskap integreras. Flera forskningsområden har även omfattande utbildning. Syftet är att anpassa IT till krav som samhälle, organisation och individ ställer. Finansiering sker i huvudsak med externa offentliga svenska och internationella projektbidrag.

Forskningen inbegriper bland annat metoder för att analysera komplexa IT-system, stora datamängder, interaktion mellan människa och teknik och hur teknik påverkar och förändrar människors liv, arbete och fritid.

Nya metoder och tekniker som utvecklas fokuserar på möjligheter som hållbar digitalisering erbjuder för affärsekosystem, säkerhet i system, beslutsfattande och riskanalys, interaktionsdesign för lärande, applikationstillämpningar för artificiell intelligens, spel och e-demokrati. Inom innovation bidrar vi till att tjänster, produkter och affärsmodeller utvecklas. Ett växande forskningsområde är teknik och tjänster för det mobila livet.
 
Läs mer på våra engelska forskningssidor.