Den forskning som bedrivs vid DSV spänner över ett stort antal områden och handlar om design och utveckling av informationssystem i syfte att skapa fungerande lösningar för existerande och framtida utmaningar. 

Forskningen omfattar bland annat metoder för att analysera komplexa IT-system, interaktion mellan människor och informationsteknik och hur tekniken påverkar och förändrar människors liv, arbete och fritid. Inom forskningen utvecklas nya metoder och tekniker för beslutsfattande och riskanalys, för säkerhet i digitala system och interaktionsdesign till studier och utveckling av tillämpningar inom områden som lärande, digitala spel och e-demokrati.

Ett växande område är forskning relaterat till det mobila livet, där människor behöver teknik och tjänster för arbete och fritid, som sätter användarna i centrum.
 
Läs mer på våra engelska forskningssidor.