Projektet har fyra olika mål

 
  • Höja kvalitet och omfattning av IKT-baserat lärande inom Stockholms universitets utbildningar

  • Särskilt stödja universitets nya lärarutbildningar

  • Utveckla och införa moderna former av IKT-stödd examination inom Stockholms universitet

  • Öka användning av simulering och visualisering inom universitetets utbildningar

Dessa mål vill vi uppnå genom att erbjuda alla Stockholms universitets lärare att föreslå egna projekt som de själva är med och genomför. De utvalda lärarprojekten kan i viss mån erhålla tekniskt/pedagogiskt stöd från t.ex. DSV eller UPC. Se också vidare under Utlysning av projektmedel

Mer detaljer angående projektmål m. m. kan hittas i rektorsbeslutet.