Beslut gällande projektmedel (Nr1)

Nu har rektor fattat beslut om vilka ansökningar som ska tilldelas projektmedel.

Information finner du HÄR

Beslut gällande projektmedel (Nr2)

Nu har rektor fattat beslut om vilka ansökningar som ska tilldelas projektmedel.

Information finner du HÄR

Beslut gällande projektmedel (Nr3)

Nu har rektor fattat beslut om vilka ansökningar som ska tilldelas projektmedel.

Information finner du HÄR