• Kick-off workshop i september 2011 som intresseväckare och informations/inspirationsdag

 • Utlysning av projektmedel

  • 2011 resp. 2012 (ev. tre utlysningar)

 • Alla på Stockholms universitet kan söka

  • Särskild pott för lärarutbildningarna

 • Workshop där projektens resultat presenteras och diskuteras

  • Flera planeras

 • Seminarier

  • Även seminarier om att skriva bra ansökningar för detta projekt kommer att anordnas

 • Kurser

  • På DSV, UPC m.fl.

 • Informationsspridning

  • Webbplats, inkl. exempel, rapporter och länkar till de projekt som genomförts

  • Direkt till lärare, studierektorer, prefekter m.fl.