Nedanstående material visades på kick-offen 27 september.

Uno Fors, Institutionen för data- och systemvetenskap- Presentation av Future Learn (3516 Kb)

Samuel Lundquist, Matematiska institutionen-IT stödet (94 Kb)

Eeva Koroma, Institutionen för pedagogik och didaktik-Framtidens klassrum (2273 Kb)

Ulf Färjare, Juridicum-Elektronisk examination (3947 Kb)