Avslutningskonferens för projektet Future Learn

 

Datum: 15 oktober 2013 08:30 - 15 oktober 2013 12:25
Plats: Nordenskiöldsalen, hus U, plan 3 i Geovetenskapens hus

Det universitetsövergripande utvecklingsprojektet om IKT i utbildningen som startade 2011 har avslutningskonferens den 15 oktober. Alla medarbetare vid Stockholms universitet är välkomna. Anmälan senast den 25 september.

Future Learn är ett universitetsövergripande utvecklingsprojekt om IKT i utbildningen vid Stockholms universitet som startade 2011. Under drygt två år har 24 projekt, med stor bredd, arbetat för att tillsammans höja kvalitén och omfattningen av IKT-baserat lärande inom Stockholms universitets utbildningar.

På förmiddagen den 15:e oktober är du välkommen på en avslutningskonferens med intressanta talare och diskussioner med projektdeltagare och studenter om vad som åstadkommits och vad som bör göras framöver.

Program

8.30–9.00 Mingel och fika.
9.00–9.15 Välkomsthälsning av Rektor Astrid Söderbergh Widding
9.15–10.10 Keynote - Erica Halverson och Richard Halverson från University of Wisconsin-Madison
10.10–11.10 Paus och presentationer av Future Learn-projekt. Representanter demonstrerar och berättar om sina projekt.
11.10–11.40 Studentledd debatt - Vad vill studenterna? Vad efterfrågar de? Vad behövs framöver?
11.40–12.25 Paneldebatt – några utvalda projekt

Plats och anmälan

Plats: Nordenskiöldsalen (hus U, plan 3 i Geovetenskapens hus) i Frescati. Entréadress: Svante Arrhenius väg 12.
Anmälan: Annika Käck, annika.kack@su.se, senast den 25:e september.

 -------------------------------------------------------

Tilldelning av projektmedel 3:e utlysningen

Beslut gällande tilldelning av projektmedel

Av 19 ansökningarna som kom in föreslog styrgruppen att 6st skulle erhålla medel.
Här kan du se vilka.

--------------------------------------------------------

 Konferens

Stockholms universitets lärarkonferens-undervisning och lärande i akademin

Missa inte tillfället att få ta del av presentation av de projekt som har genomförts med bidrag från Future Learn

Fredagen den 15 februari 2013 är ett datum att lägga på minnet.

Här finns mer information samt anmälan till konferensen

---------------------------------------------------------

 Utlysning av projektmedel(tredje och sista utlysningen)

Vi har nöjet att återigen meddela att det nu finns en ny och därmed sista möjlighet att söka projektmedel gällande IKT i undervisningen.

Deadline är 15 oktober

Information om hur du söker projektmedel finner du HÄR

Ansökningsblankett finner du HÄR (122 Kb)

Om du behöver stöd i utformandet av ansökan, kontakta oss gärna på futurelearn@dsv.su.se

Projektrapportering

För vissa projekt börjar projektrapporteringen bli aktuell. I projektet ingår att skriva en rapport som andra kan del av.

Rapporten ska läggas upp på Future Learns webbsida http://dsv.su.se/futurelearn/. Om projektet utvecklat webbsidor eller demos kan de också hänvisas från alt. läggas upp på samma hemsida. Spridning av utvecklingsprojektens erfarenheter är viktiga.

Projektet Future Learn har fyra huvudmål och dessa är:

·         Höja kvalitet och omfattning av IKT-baserat lärande inom Stockholms universitets utbildningar

·         Särskilt stödja universitets nya lärarutbildningar

·         Utveckla och införa moderna former av IKT-stödd examination inom Stockholms universitet

·         Öka användning av simulering och visualisering inom universitetets utbildningar

Utifrån dessa mål har projekt beviljats medel. Rapporteringen är fri, ingen mall finns, men det som bör finnas med relaterar till dessa huvudmål samt skrivningen i den ansökan som beviljats. Har ni genomfört projektet som skrivits fram? Vilka resultat och erfarenheter kan ni dela med er av?

Har projektet lyckats lösa ett pedagogiskt problem? Vilka pedagogiska vinster har man uppnått med hjälp av IKT?

Beskriv det ”system” ni utvecklat eller använt. Kan en demo-version nås?

Redovisa projektets syfte, genomförande, resultat och eventuella framtidsplaner. Ange kontaktperson för projektet med namn, e-mail och telefonnummer.

Projektrapport skickas till magdlind@dsv.su.se

Eventuella frågor kan ställas till uno@dsv.su.se

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilldelning av projektmedel 2:a utlysningen

Beslut gällande tilldelning av projektmedel: Se här

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detta tvååriga projekt syftar till att öka och förbättra IKT-stödd undervisning inom Stockholms universitet. Detta skall ske genom informationen om nya metoder, workshops för att se och lära, men framför allt genom att lärare vid Stockholms universitets alla institutioner erbjuds söka medel för egna projekt inom IKT-stött lärande.

Fem miljoner kr finns till förfogande för lärarprojekt och den första utlysningen av projektmedel skedde i samband med ett kick-off event i september 2011 då Future Learn projektet officiellt startade.

För mer information - se länkarna till vänster och/ eller kontakta Uno Fors på DSV som är projektledare  uno@dsv.su.se