Omsättning: 230 mkr

Anställda

Antal anställda: 177
Antal professorer: 16
Antal gästprofessorer: 1
Antal lektorer: 40

Utbildning

Antal magister- och masterprogram: 8
Antal kandidatprogram: 8
Antal fristående kurser: 14

Studenter

Totalt antal studenter: 5 068, varav 2 223 kvinnor (44 %)
Antal nyantagna studenter på kandidatprogram: 632, varav 266 kvinnor (42 %)
Antal nyantagna studenter på masterprogram: 438, varav 144 kvinnor (33 %)
Antal forskarstuderande: 76, varav 30 kvinnor (40 %)
Antal licentiatexamina: 4
Antal doktorsexamina: 7

Antal vetenskapliga publiceringar

Granskade konferensbidrag: 132
Granskad tidskriftsartikel: 91
Bokkapitel: 9
Bok: 2
Keynote speech: 2