Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de äldsta datavetenskapliga institutionerna i landet samt en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med placering vid campus Kista, Stockholm. Ämnet data- och systemvetenskap rör sig mellan teknik och humaniora, samhällsvetenskap samt beteendevetenskap. Användningen och utformningen av IT kontextualiseras i förhållande till människor, organisationer och samhälle. DSV är organiserad i fyra enheter och erbjuder en stimulerande forskningsgemenskap i en internationell miljö.


DSV utlyser härmed tio doktorandanställningar i forskarutbildningsämnet data- och systemvetenskap. Våra samtliga forskningsområden är öppna för nya doktorander. Den sökande ska tydligt ange i sin forskningsplan vilket/vilka forskningsområden den sökande vill anknyta sig till.

Läs hela annonsen här