Future Learn är ett universitetsövergripande utvecklingsprojekt om IKT i utbildningen vid Stockholms universitet som startade 2011. Under drygt två år har 24 projekt, med stor bredd, arbetat för att tillsammans höja kvalitén och omfattningen av IKT-baserat lärande inom Stockholms universitets utbildningar.

På förmiddagen den 15:e oktober är du välkommen på en avslutningskonferens med intressanta talare och diskussioner med projektdeltagare och studenter om vad som åstadkommits och vad som bör göras framöver.

Program

8.30–9.00 Mingel och fika.
9.00–9.15 Välkomsthälsning
9.15–10.10 Keynote - Erica Halverson och Richard Halverson från University of Wisconsin-Madison
10.10–11.10 Paus och presentationer av Future Learn-projekt. Representanter demonstrerar och berättar om sina projekt.
11.10–11.40 Studentledd debatt - Vad vill studenterna? Vad efterfrågar de? Vad behövs framöver?
11.40–12.25 Paneldebatt – några utvalda projekt

Plats och anmälan

Plats: Nordenskiöldsalen (hus U, plan 3 i Geovetenskapens hus) i Frescati. Entréadress: Svante Arrhenius väg 12.
Anmälan: Annika Käck, annika.kack@su.se, senast den 25:e september.