Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de äldsta datavetenskapliga institutionerna i landet samt en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med placering vid campus Kista, Stockholm. Ämnet data- och systemvetenskap rör sig mellan teknik och humaniora, samhällsvetenskap samt beteendevetenskap. Användningen och utformningen av IT kontextualiseras i förhållande till människor, organisationer och samhälle. DSV erbjuder en stimulerande forskningsgemenskap i en internationell miljö.

Projektbeskrivning

Forskargruppen för Learning Analytics och AI för utbildning söker en doktorand som är intresserad av tillämpningen av AI i utbildningssammanhang. Detta är en öppen position som innebär att ingen specifik forskningsriktning är fördefinierad för doktorandprojektet. Vi kommer att överväga kandidater som är intresserade av olika delområden inom AI, inklusive maskininlärning, natural language processing, taligenkänning och computer vision, för att ta itu med forskningsproblem relaterat till lärande och undervisning.

Läs hela annonsen här