Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de äldsta datavetenskapliga institutionerna i landet samt en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med placering vid campus Kista, Stockholm. Ämnet data- och systemvetenskap rör sig mellan teknik och humaniora, samhällsvetenskap samt beteendevetenskap. Användningen och utformningen av IT kontextualiseras i förhållande till människor, organisationer och samhälle. DSV erbjuder en stimulerande forskningsgemenskap i en internationell miljö.

Projektbeskrivning

Ett stort problem som många utbildningsinstitutioner upplever idag, vare sig det handlar om grundskola, gymnasieskola eller högre utbildning, är att många elever och studenter får låga eller ofullständiga betyg i kurser. Ett innovativt tillvägagångssätt som utvecklats inom det framväxande området Learning Analytics (LA) för att ta itu med detta problem är att nyttja data (spår av lärandeprocesser) som genereras av studenter och lärare i lärmiljöer och genom att tillämpa maskininlärningsalgoritmer för att tidigt förutsäga och identifiera svårigheter att reglera lärandet och för att tillhandahålla riktat datadriven formativ feedback till studenter och lärare. Detta forskningsprojekt som finansierats av Vetenskapsrådet syftar till att undersöka hur vi kan använda data som genereras i utbildningssammanhang i kombination med maskinlärning för att tidigt förutsäga framtida prestation, för att erbjuda automatiserad data-driven feedback samt intelligenta rekommendationer till lärare och studenter.

Läs mer om behörighetskrav och ansökan här