Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de äldsta datavetenskapliga institutionerna i landet samt en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med placering vid campus Kista, Stockholm. Ämnet data- och systemvetenskap rör sig mellan teknik och humaniora, samhällsvetenskap samt beteendevetenskap. Användningen och utformningen av IT kontextualiseras i förhållande till människor, organisationer och samhälle. DSV erbjuder en stimulerande forskningsgemenskap i en internationell miljö.

Projektbeskrivning

Sverige strävar efter att övergå till kolneutralitet senast 2045 genom att förlita sig på ett 100 % förnybart kraftsystem. Ett sådant system kommer att innehålla mer varierande förnybara energikällor, till exempel sol- och vindkraft, och det kommer att fungera annorlunda än den nuvarande på grund av oregelbundenhet i produktionen. Därför kommer flexibla energiproducenter, såsom vattenkraftverk, samt överföringsnätet att bli allt viktigare för att balansera systemet. Denna förbättrade hävstång för flexibla producenter ökar deras potential för marknadsstyrka och motverkar samhällets mål. Detta projekt kommer att utveckla spelteoretiska modeller både för att identifiera sådana konflikter och för att föreslå proaktiva mekanismer för att mildra välfärdsförluster inom Norden.

Läs hela annonsen här