Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de äldsta datavetenskapliga institutionerna i landet samt en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med placering vid campus Kista, Stockholm. Ämnet data- och systemvetenskap rör sig mellan teknik och humaniora, samhällsvetenskap samt beteendevetenskap. Användningen och utformningen av IT kontextualiseras i förhållande till människor, organisationer och samhälle. DSV erbjuder en stimulerande forskningsgemenskap i en internationell miljö.

Projektbeskrivning

Som doktorand är du en del av enheten för informationssystem vid DSV som bedriver forskning och undervisning inom analys, utveckling och ledning av informationssystem samt inom ämnesområden som språkteknologi, informationssökning och big data. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att arbeta i forskningsprojektet DataLEASH inom språkteknologi och hälsa, med inriktning på automatisk avidentifiering av känslig information i den fria texten i svenska patientjournaler. Känslig information är uppgifter som kan identifiera personer såsom namn, telefonnummer, adresser, personnummer, ålder, platser, mm. Teknikerna som används är maskininlärning men även regelbaserade metoder. En del av projekt är att skapa maskininlärnings-modeller som bygger på känslig information som kan delas på ett säkert sätt.

För att du ska kunna utföra arbetsuppgifterna framgångsrikt krävs: Goda kunskaper i programmeringsspråken Python, Java samt kunskaper i SQL och Linux; Kunskaper i språkteknologi, datorlingvistik och maskininlärning; God kommunikativ förmåga samt att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Läs hela annonsen här.