Design för lärande

Seminariet kommer att ge en översikt av design för lärande och presentera olika utmaningar som följer med design för lärande. Vi kommer även att presentera hur simulering kan användas för professionell kompetensutveckling, Framtidsverkstäder och 21st Century Skills - kognitiva och sociala förmågor. Seminariet är öppet för alla, varmt välkomna!

Program

Design för lärande: en översikt och några utmaningar - Staffan Selander

Staffan Selander är fil.dr i pedagogik och professor i didaktik vid DSV, Stockholms universitet. Han är också gästprofessor vid Aalborgs universitet i Köpenhamn och vid Konstfack. Selander har under många år forskat kring design för lärande, och är redaktör för den skandinaviska e-tidskriften Designs for Learning (www.designsforlearning.nu) som utges av Stockholm University Press. Selander har också vari vetenskaplig ledare för ett antal internationella projekt om multimodala representationer och didaktisk design.

Simulering för professionell kompetensutveckling – Uno Fors

Uno Fors är professor i IT och lärande vid DSV (Institutionen för data- och systemvetenskap) vid Stockholms universitet och arbetar med forskning om möjligheter och begränsningar med datorsimulerade (virtuella) fall och hur de kan användas för lärande och examination inom bl.a. utbildningar för läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister och socionomer. Fors forskar också på hur simulerade scenarier kan användas för riskbedömningar och rehabilitering inom psykiatri och kriminalvård.

Deltagande design – Robert Ramberg

Robert Ramberg är fil.dr i kognitionspsykologi och professor i data-systemvetenskap med inriktning IKT, samarbete och lärande vid DSV, Stockholms universitet. Hans forskning fokuserar hur representationer av olika slag kan stödja samarbete och lärande. Ramberg är också forskningschef vid försvarets luftstridssimuleringscenter (FLSC/FOI) där han forskar om träning i flygsimulatorer och stöd för denna träning i termer av bl.a. beslutsstödsystem och visualiseringar av olika slag.

Utveckling och bedömning av kollaborativa förmågor i digitala miljöer – Jalal Nouri

Jalal Nouri är fil.dr i Informationssamhället och forskare inom teknikförstärkt lärande på DSV vid Stockholms Universitet. Hans forskning fokuserar på orkestrering av mobila lärandeaktiviteter med ett specifikt fokus på samarbete och lärande. 

 

DSV 50 år 2016

I år firar vi att vår institution fyller femtio år! Besök gärna våra jubileumssidor, där du hittar kalendariet för vårt jubileumsfirande, nyheter, lite spännade historiak från de femtio år som har passerat, etc. Sidorna uppdateras fortlöpande.

Klicka på länken för att läsa mer på DSV:s jubileumswebb