ICT4D - global utveckling

Vårt samhälle står inför många utmaningar och IT kan spela en central roll i att hitta lösningar. Många av utmaningarna är universella, såsom brist på relevant och opartisk information, inflytande och insyn i politiska processer, jobbmöjligheter, kompetens och utbildning, integration och jämställdhet, hälsovård etc. Samtidigt finns det problem att ha för mycket av vissa saker, till exempel av korruption, miljöförstöring och irrelevant eller vinklad information.

Vi kommer att ge en introduktion i hur IT används och kan användas inom utvecklingsamarbete, med fokus på att nå nyligen uppsatta mål för global utveckling, främst genom att visa exempel från utbildningsområdet. Seminariet hålls på  engelska och är öppet för alla, välkommen!

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) och Spider (The Swedish Program for ICT in developing regions) bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt i fler än trettio utvecklingsländer i Asien, Afrika och Latinamerika, och främst i de länder som har valts ut av Sida (The Swedish International Development Cooperation Agency).

DSV 50 år 2016

I år firar vi att vår institution fyller femtio år! Besök våra jubileumssidor, där du hittar kalendariet för vårt jubileumsfirande, nyheter, lite spännade historia från de femtio år som har passerat, etc. Sidorna uppdateras fortlöpande.

Klicka på länken för att läsa mer på DSV:s jubileumswebb