Globala mål för hållbar utveckling

FN:s Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och tar upp områden som hälsa, utbildning, minskad ojämlikhet, utrotning av fattigdom och hunger, miljö och innovation. I Sverige finns det ambitiösa planer på genomförandet och flera statliga myndigheter har dessa mål inskrivna i sina regleringsbrev. Även inom privat sektor pågår ett fantastiskt arbete med att väva in de globala målen i sin verksamhet i Sverige och i utvecklingsländer. Men kan man implementera dessa mål utan IT och Telekom? Är IT och Telekom i själva verket en förutsättning för att få med alla, även vanliga människor världen över, på tåget? Och kan man i så fall hävda att IT och Telekom är en mänsklig rättighet? 

Medverkande

Joachim Beijmo, kommunikationschef, Sida
Kerstin Borglin, föreståndare, Spider - The Swedish Programme for ICT in Developing Regions, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet
Daniel Einarson, meriterad lektor i datavetenskap, PhD, 
Avdelningschef för Design och Datavetenskap, Högskolan i Kristianstad
Ulf Pehrsson, Ansvarig för myndighets- och industrirelationer, Ericsson

Moderator

Anna Kelly, expert offentlig sektor och IT, PwC