Copyright: Spider/DSV.
Copyright: Spider/DSV.

Sverige är ledande i världen på statlig reglering av telekommunikationer, IT och radio. Regulatorer gör det möjligt att ha en fungerande marknad, där aktörerna tillhandahåller en mångfald av kommunikationstjänster som är hållbara, effektiva och säkra. En statlig myndighet, Post och Telestyrelsen, arbetar för att marknaden ska fungera och griper in där det finns brister. I utvecklingsländer saknas ofta regulatorer och det medför en osäkerhet för konsumenterna.

Vad kan vi lära länder utan regleringstraditon? Vad kan de lära oss?

Medverkande:

Bo Andersson, Chefsekonom, Post och Telestyrelsen
Ulf Pehrsson, Ansvarig för myndighets- och industrirelationer, Ericsson
Michelle Bouchard, Myndighetsansvarig, Sida
David Mothander, Policyrådgivare, Google
Kerstin Borglin, Föreståndare, Spider-The Swedish Programme for ICT in Developing Regions, Stockholms universitet

Moderator: Anna Kelly, expert på offentlig sektor och IT, PwC