Richard M. Stallman visits Stockholm University.
Richard M. Stallman besöker Stockholms universitet.

The Free Software Foundation är förkämpar för datoranvändarnas rätt att fritt förfoga och styra sina egena dataresurser och har utvecklat operativsystemet GNU, som ofta används tillsammans med kärnan Linux just för att möjligöra denna rättighet. GNU är fri programvara, alla har rätt att kopiera och sprida den, liksom att göra små och stora ändringar i programvaran. GNU/Linux-system som består av operativsystemet GNU med Linux tillagd, används idag på tiotals miljoner datorer.

Stallman har bland annat tilldelats ACM Grace Hopper Award, MacArthur Foundation fellowship, Electronic Frontier Foundations Pioneer Award och Takeda Award for Social/Economic Betterment. Han är också hedersdoktor vid flera tekniska universitet.