Kista är i dag navet i ett av världens ledande ICT-kluster. Kista Science City AB bedriver ett aktivt utvecklingsarbete för att stärka den vetenskapliga miljön. STING är Sveriges vassaste inkubator, till gagn för Stockholms och Sveriges tillväxt.

Välkommen till ett seminarium där denna framgångssaga dels uppmärksammas, dels belyser framtidens utmaning: Hur tar vi Kista, Stockholm och Sverige vidare in i den digitala framtiden?
 Passa på att lyssna till och mingla med Kistas pionjärer, nydanare och fackelbärare.

Medverkar gör bland annat:
Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad
Mikael Damberg (S), näringsminister
Carl Cederschiöld, före detta finansborgarråd i Stockholms stad.
Sara Mazur, forskningschef vid Ericsson
Anders Flodström, EIT Digital, tidigare rektor vid KTH
Pernilla Dahlman, vd vid Screen Interaction.
Madeleine Opira, verksamhetschef vid A Million Minds
Moderator är Anette Novak, vd vid Interactive Institute Swedish ICT

Program och tider

10.00-10.30 Registrering och kaffe. Programmet pågår kl 10.30–12.00, därefter lunchmingel.
O.S.A. genom att klicka på länken senast 18 april. Begränsat antal platser.

Välkommen!
Ulf Wahlberg, ordförande Stiftelsen Electrum
Karin Wanngård, vice ordförande Stiftelsen Electrum

Om Stiftelsen Electrum

Stiftelsen Electrum bildades år 1986 utifrån idén att akademi, näringsliv och offentlighet tillsammans skulle ta svensk telekomindustri och Kista in i framtiden. Representanter i stiftelsen är Stockholms universitet via Institutionen för data- och systemvetenskap, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Swedish ICT, Ericsson AB, IBM Svenska AB, Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholm.