Studenter vid Stockholms universitet.
Studenter vid Stockholms universitet.

Anna Friedlander från Google Engineering i Zurich öppnar mötet med en inspirerande diskussion och frågestund, som följs av en workshop på temat "design fiction”, där deltagarna får möjlighet att skapa en vision av hur världen ser ut i framtiden.

De tre bästa idéerna; bästa tweet, bästa video och bästa foto, publiceras i sociala medier under evenemanget och vinner priser från Google.

Använd hashtags: #2016ABbday #EnvisioningEquality
 
Tomorrow Today hålls på engelska och är öppet för alla, oavsett kön, ålder och utbildningsbakgrund. Evenemanget stöds av Google, Stockholms universitets Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Mobile Life Centre och Digital Art Center, samt studentkåren DISK och KTH.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska och anmäla dig till Tomorrow Today