Projektet The Affect Machine Historical Archive är utvecklat under 2012-2014 av konstnär och forskare Karin Hansson vid Stockholms universitets Institutionen för data- och systemvetenskap och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, och med stöd av konsortiet ICT- The Next Generation vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH).


Tid, plats och anmälan

Vernissage: 20 mars, kl. 16:00-19:00 hos Digital Art center (DAC), Borgarfjordsgatan 12, Campus Kista.

Klicka på länken för att anmäla dig till vernissagen

Öppettider: 21 mars–23 april, måndag-fredag, kl. 07:30-17:30. Plats: Digital Art Center (DAC), Borgarfjordsgatan 12, Campus Kista.


Genom att klicka på länkarna nedan finner du mer information rörande projektet och samarbetspartners: