Doktorand i Informationssamhället (A)

Skolans och lärares användning av IT i undervisningen är något som diskuteras och debatteras både i forskning och i annan media. OBS. För antagning erfordras både grundläggande och särskild behörighet samt en licentiatexamen i forskarutbildningsämnet informationssamhället. 

https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=8249&rmlang=SE

Doktorand i Informationssamhället (B)

Doktorandanställning i informationssamhället inriktad mot människa–datorinteraktion med fokus på etnografisk forskning kring teknik som används för ekonomiskt och socialt utbyte.

https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=8413&rmlang=SE

Doktorand i Informationssamhället (C)

Doktoranden ska studera vilken påverkan artificiell intelligens (AI) har på samhället för att bidra med en design ansats till ansvarsfullt AI.

https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=8451&rmlang=SE

Doktorand i data- och systemvetenskap (A)

Studierna utförs inom forskningsområdet Inkluderande datorspel. Forskningsämnen rör utveckling, tillämpning och verifiering av utformning, genom demonstration och utvärdering inom ett ramverk för designvetenskap. Detta omfattar programmering och design av användargränssnitt och integrering med spelmotorer, samt löpande, iterativ deltagande design med både slutanvändare och spelindustrin för validering.

https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=8320&rmlang=SE

Doktorand i data- och systemvetenskap (B)

Maskininlärning med inriktning mot tolkningsbara modeller.
Som doktorand inom maskininlärningsområdet vid DSV kommer du att jobba nära seniora forskare och externa partners kring aktuella problem och frågeställningar. Detta kan bl.a. innefatta att förbättra algoritmer, metoder eller verktyg för att hantera specifika uppgifter eller problemställningar. 

https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=8434&rmlang=SE

Doktorand i data- och systemvetenskap (C)

Moderna organisationer står inför utmaningen att arbeta i en värld präglad av digital transformation, globalt samarbete och krav på snabba reaktioner på förändringar i omgivningen. Fokusområdet för doktorandanställningen är resilienta digitala ekosystem, som knyter ihop verksamheter för att skapa innovativa tjänster (t ex inom finansmarknad). 

https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=8442&rmlang=SE

Doktorand i data- och systemvetenskap (D)

Projektet handlar om att tillämpa verksamhets- och processmodellering för innovation av affärsmodeller, inklusive digital innovation, samt transformation av verksamheter. För att identifiera nya innovativa affärsmodeller och förstå de ansträngningar som behövs för att genomföra transformationer är verksamhets- och processmodeller användbara medel.

https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=8445&rmlang=SE