Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation

Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram. Total budget för perioden 2014-2020 är nära 80 miljarder euro. Horisont 2020 syftar till att förvandla vetenskapliga framgångar till innovativa produkter och tjänster, som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och till att förbättra människors liv.

Programmet erbjuder möjligheter för olika aktörer; universitet och högskolor, näringsliv, forskningsinstitut, offentlig sektor och civila samhället. Horisont 2020 är öppet för deltagande från hela världen! Mötet hålls på engelska.

Klicka på länkarna nedan för mer information