Den akademiska verksamheten vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) inriktades redan från början på 1960-talet mot informationsteknik (IT) och blandade systemvetenskap i ett samhällsvetenskapligt perspektiv med tillämpad datavetenskap och kommunikationsteknik. Genom åren har DSV värnat om att inte separera denna förening. För att kunna anpassa användningen av IT till de krav som människor, organisation och samhälle ställer har institutionen satsat på integrerade ämnesområden och mångvetenskaplighet i utbildning och forskning.

Integrerade ämnesområden och mångvetenskaplighet

Traditionella styrkeområden vid DSV är systemutveckling och databasteknik. Sedan början av 1980-talet har kompetensprofilen kompletterats med programvaruteknik, artificiell intelligens, naturlig språkbehandling, tillämpad logik, informationsåtkomst, matematik, människa-maskin-interaktion, kommunikationsvetenskap, säkerhetsinformatik på alla systemnivåer samt en ökad orientering mot kommunikationsvetenskaperna.

Under 2000-talet har DSV satsat på integrerade program och mångvetenskaplighet, där ingår bland annat ämneskompetenser inom psykologi, lingvistik, filosofi, statistik, sociologi, socialantropologi, pedagogik, matematik, ingenjörsvetenskap och kognitionsvetenskap.

Pågående utveckling

De mer integrerade ämnesområden som nu utvecklas snabbt inom DSV är följande:

  • Tjänster, inklusive användaraspekter, säkerhet och distribuerad applikationsprogramvara för mobila och trådlösa system. Området kombinerar programvaruteknik, artificiell intelligens, naturlig språkbehandling, människa-maskin-interaktion och datasäkerhet. Samarbetsteknologi och elektronisk handel är viktiga tillämpningsområden.
  • Människa-maskin-interaktion samt datorförmedlad kommunikation med betoning på design samt beteende- och kognitionsvetenskapliga aspekter. Viktiga tillämpningsområden är inlärningssystem och multimediadesign.
  • Industriell programvaruteknik använder vi som ett övergripande begrepp för systematisk utveckling och förvaltning av storskaliga programvarusystem i vid mening. Området kombinerar programvaruteknik, informationssystem och datasäkerhet.
  • IT-management som utgör en naturlig utvecklingslinje från området informationssystem med starka inslag av människa-maskin-interaktion, kommunikationsteknik, säkerhet och ekonomi.