Adresser

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Borgarfjordsgatan 12 (Nodhuset), Campus Kista.
I länken nedan finns mer information om hur man hittar till DSV.

Hitta till DSV

Fakturaadress

Stockholms universitet
323 DSV
Postbox 50741
202 70  Malmö
Org.nr: 20 21 00 30 62                                                                                                        
VAT: SE202100306201

Godsleveransadress

Borgarfjordsgatan 8, lastkajen.
Att: Sören Gustafsson, telefon: 08-16 16 22, 08-674 74 98.
164 55 Kista
Mottagningstider: måndag till fredag, kl. 09:00-15:00.

Postadress

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV,
Stockholms universitet
Postbox 7003
164 07 Kista

Telefon & telefax

Telefon (vx): 08-16 20 00
Telefax: 08-703 90 25
Telefon till Säkerhetsenheten eller väktare: 08-16 42 00

Prefekt

Prefekten vid Institutionen för data- och systemvetenskap är högsta ansvarig vid institutionen och ansvarig för institutionens ledning.

Registrator

Frågor som rör diarieförda handlingar vid institutionen. Registreringsärenden rörande studier, vänligen kontakta studentexpeditionen.

Administrativ chef

Frågor som rör administration vid institutionen. När det gäller studentärenden, vänligen kontakta studentexpeditionen.                                               

Enhetsföreståndare

Centrumföreståndare

Press och kommunikation

Studentexpedition

Frågor om registrering för studier, studenter och tidigare studenter.

Mer information om Studentexpeditionens mottagnings- och telefontider finns i länken.

Studierektorer

Studievägledare

Information om studievägledares mottagnings- och telefontider finns i länken.

Ytterliggare kontaktinformation finns i länken nedan.