Genrebild: skärmdump från Trafikverket som visar karta över mellansverige med markerade incidenter
Trafikverkets data ligger till grund för flera appar.


Som medborgare har vi alltid kunnat höra av oss till svenska myndigheter för att få ut offentliga data, ofta på papper, förklarade Gunnar Wettergren.

”Det som händer nu med IT-tekniken är att vi kan göra data tillgängliga via API:er och andra smidiga sätt. Då kan datamaterialet användas för att skapa nya tjänster och produkter. Trafikrapportsappar är ett exempel, de bygger ofta på Trafikverkets data om vägarbeten och incidenter”, sa Gunnar Wettergren i intervjun.

När han fick frågan om hur Stockholms universitet skulle kunna bli bättre på att arbeta med öppna data, konstaterade han att universitetet inte hanterar så mycket sekretessbelagda data.

”Källor som Ladok och Arbetsförmedlingen skulle kunna användas för att matcha studenter mot både utbildningar och jobb. Det är egentligen bara att vi öppnar upp de datalager vi har, utan att hänga ut studenter förstås”, sa Wettergren.

Kontakta gunnarw@dsv.su.se

Se hela inslaget som sändes 29 oktober 2021