Klicka på länken för att läsa hela artikeln ”Forskare: Överskatta inte Airbnb-ekonomin – gör saker med dina vänner i stället” på Huvudstadsbladets webbplats

Airi Lampinen, universitetsläktor vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet..
Airi Lampinen vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Många är intresserade av att dela resurser och leva klimatsmart. Airi Lampinen, forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap, menar att öppna system som Airbnb och Uber inte fungerar optimalt, istället har människor ett ”Dark Hoffice” med personer de redan känner. 

- Det är bäst att börja göra det vi kan med vår konsumtion redan nu. Tänk på hurdant land du är med och bygger. Framgång kan också vara att din egen livsmiljö blir bättre och trivsammare.

- Vi behöver också en ny omgång plattformsekonomi som inte bara är för stadsbor. Bygg inte någonting långvarigt direkt. I Finland gör man bra saker som har knutit an till talkoanda (gemensamt arbete där man ställer upp för varandra i stort och smått, till exempel som medlemmarna i en bostadsrättsförening utför ihop eller invånarna i en by), Restaurangdagen eller lokala loppmarknader.

När det gäller verktyg för plattformar och hur man bäst själv kommer igång med att dela resurser menar Airi att effektivast verktyg för att komma igång överraskande nog är Facebook.

- Det har sina brister och är egentligen inte gjort för det här, och man vet inte alltid hur de kan komma att visa information för olika användare. Men det fungerar bra i början.

- Fundera först vad du vill uppnå. Hitta människor du känner och gör någonting tillsammans med dem.

Airi berättar vidare om Hoffice, ett nätverk och arbetsmodell som skapar gemenskap för ensamjobbare. Omkring 2000 personer ingår i nätverket som går ut på att någon öppnar sitt hem för andra som går dit en dag och arbetar med sitt eget jobb tyst för sig själv. Efter 45 minuters arbete träffas man för gemensam paus. Så får distansarbetare och frilansare den gemenskap som saknas när de sitter ensamma på kaféer och jobbar.

- Det kommer hela tiden nya idéer och plattformar för resurser att dela. Samtidigt kommer också ofta snabbt förväntningar på att idéerna ska bli startups, bli nya företag.

- Med en prislapp kommer även andra förhoppningar om hur det ska fungera. Det uppstår standarder, regler, också mer trygghet. Samtidigt som delar av ursprungstanken försvinner, menar Airi.

Nyligen publicerade Airi Lampinen och Chiara Rossitto vid Institutionen för data- och systemvetenskap en rapport på engelska om Hoffice. Klicka på länken för att läsa hela rapporten Co-Creating the Workplace: Participatory Efforts to Enable Individual Work at the Hoffice