Karin Hansson, Institutionen för data- och systemvetenskap.

Vetenskapsrådet har fattat beslut att bevilja bidrag om 14 miljoner till ett projekt om metadata i digital bildsamling där Karin Hansson vid Institutionen för data- och systemvetenskap är medsökande.

Klicka på länken för att läsa mer

DSV har även fått 5 817 000 sek för VR-projekt om metoo.

Klicka på länken för att läsa mer på projektets engelska blogg