I undantagsfall kan campusundervisning förekomma, till exempel för att använda studentlab. Då gäller begräsningen på max åtta personer i samma rum.

Lokalerna i Nodhuset

Studenter får använda DSV:s datorsalar, grupprum, studentlab och övriga lokaler. Dock gäller fortfarande försiktighet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer - stanna hemma om du känner dig sjuk, håll avstånd, tvätta händerna ofta och att max åtta personer får befinna sig i samma rum.