Tid: torsdag 3 juli, kl 14–15.30
Plats: Drottens ruin, St Hansgatan i Visby

Vilka förmågor bygger framtidens kompetens? Hur kan dessa tränas, bedömas och utvärderas? Hur kan teori och praktik kombineras? Utgör den digitala tekniken ett hot eller en möjlighet? Kan pedagogiken kvalitetssäkras? Hur kan vi vända trenden för Pisa?

Inledare

Framtidens kompetens
Nils Karlson, Ratio
Lärande på djupet
Greg Butler, Collaborative Impact
Digitalt lärandets möjligheter
Uno Fors, Stockholms universitet
Snabba förbättringar möjliga
Greg Butler, Collaborative Impact

Paneldeltagare:
Mats Björs, vd VVS Företagen
Rosanna Dinamarca, riksdagsledamot (V)
Anna Ekström, generaldirektör Skolverket
Anders Ferbe, ordförande IF Metall
Anne-Marie Fransson, vd IT & Telekomföretagen
Peter Jeppsson, vd Transportgruppen
Cecilia Nykvist, vd Ung Företagsamhet
Tomas Tobé, riksdagsledamot (M)
Bertil Östberg, statssekreterare (FP)

Seminariet arrangeras av Ratio, Näringslivets forskningsinstitut

Om seminariet i Almedalsveckans kalendarium

Om Ratio