Under de senaste dagarna har det i vissa sociala medier förekommit en del frågor och missförstånd kring en avslutad affiliering vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV). Det är viktigt att notera att affiliering och anställning är två helt olika begrepp.  För att öka det vetenskapliga utbytet kan universitetet knyta till sig forskare (och i mer sällsynta fall även personer från andra kunskapsfält än det rent akademiska, till exempel konstnärer) i form en affiliering, en sorts nätverkande. En affiliering kan vara för kortare eller längre tid (upp till tre år), men innebär inte en anställning och ingen ersättning betalas ut.

Gagnar affilieringen inte längre universitetet (eller den affilierade) ska den således avslutas. Detta är ett vanligt förfarande och kan ha en mängd olika orsaker: den affilierade byter arbetsplats, det planerade forskningsprojektet blev inte av, eller något annat.