eGovlab lanserar sin "Apps4eGov Innovation Challenge" i syfte att förnya offentliga e-tjänster. Unika appar som utnyttjar öppna data och skapar tjänster för medborgarna för att göra vardagen enklare. Tävlingen är öppen för alla studenter.

De appar som deltar i tävlingen ska ha en stor inverkan på samhället eller förbättra offentliga e-tjänster. Lösningarna kan spänna över ett spektrum från idékoncept till prototyper / demos och till avancerade applikationer färdiga för användning.

- Det här är en möjlighet för unga innovatörer och entreprenörer att tillämpa sina kunskaper, sin uppfinningsrikedom och sin kreativitet för att utveckla en app som fokuserar på att ge lösningar i svåra skeden av livet", säger Gudrun Paulsdottir, projektledare på eGovlab.

Tävlande kan delta med idéer och fungerande webbapplikationer, widgets, mashups, mobila appar och andra digitala verktyg som använder sig av offentliga uppgifter och som körs på alla plattformar.

- Vi bryr oss inte varifrån de tävlande kommer, så länge de är minst 16 år vid inlämnandet. Det viktiga är att idén är förankrad på lokal nivå  dvs den måste vara genomförbar i Sverige, understryker Gudrun Paulsdottir.

Upp till tre finalister kommer att väljas ut och kommer att erbjudas en praktikplats på eGovlab för att utveckla appen under ledning av erfarna utvecklare och stöd i labbet.

Sista inlämningsdag: 31 maj 2014

Läs mer på apps4egov.egovlab.eu