Arbetsmarknaden idag är mycket god för datavetare. Det gäller både nyexaminerade och erfarna, redovisar Sacos prognos om den framtida arbetsmarknaden för akademiker. Rapporten tittar på utvecklingen av arbetsmarknaden fram till 2020 och det förutspås en fortsatt god arbetsmarknad för datavetare.

Datavetare

Prognoserna i Framtidsutsikter är indelade i tre huvudområden - liten konkurrens om jobben, balans och stor konkurrens om jobben – och bygger på bedömningar om arbetsmarknaden från Sacoförbunden.

  • Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: liten konkurrens
  • Prognos för nyexaminerade till år 2020: liten konkurrens
  • Arbetsmarknaden för erfarna idag: liten konkurrens
  • Prognos för erfarna till år 2020: liten konkurrens

Prognos för nyexaminerade och erfarna

På fem års sikt är prognosen fortsatt liten konkurrens. Datavetares kompetens är mycket efterfrågad. Till skillnad från många andra grupper inom IT-området har datavetaren en djup och bred kompetens, som lätt kan möta upp eventuella nya kompetenskrav. De är i likhet med andra naturvetare tränade på att snabbt ta till sig ny kunskap. Trender som snabbt kan få stor betydelse för kompetensbehovet är till exempel att programvaran smyger sig in i allt fler sammanhang och produkter, utvecklingen av mobila tjänster och möjligheten att ta hjälp av IT för att energieffektivisera.

Läs hela artikeln i foldern ”Framtidsutsikter för akademiker år 2020” http://www.saco.se/globalassets/saco/dokument/rapporter/2015-framtidsutsikter-for-akademiker-ar-2020.pdf

Källa: http://www.saco.se/vara-fragor/rapporter/framtidsutsikter/ 

Så snabbt får systemvetare fast jobb

Computer Sweden publicerar också en ny arbetsmarknadsundersökning från akademikerfacket Jusek som visar att så många som 75 procent av systemvetarna får jobb inom ett halvår efter examen -  28 procent får rentav jobb innan de avslutar studierna. De får kvalificerade jobb också. Nästan nio av tio uppger att de har kvalificerade eller ganska kvalificerade uppgifter.

Läs hela artikeln här