Foto på Aron Henriksson, Institutionen för data- och systemvetenskap, som får Börje Langeforspriset.
Aron Henriksson, fil. dr. vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet. Foto: Hans Bergman.

Fil. doktor Aron Henriksson får utmärkelsen Börje Langeforspriset 2016 med följande motivering:

”Ett välfokuserat ämnesval i gränslandet mellan informatik, språkteknologi och datavetenskap. En välskriven avhandling som vilar på formell teoretisk grund, med en tydlig tillämpning inom bioinformatik och artiklar med mycket god internationell exponering.”

I sin avhandling undersöker Aron Henriksson matematiska modeller för lingvistisk betydelse som utarbetas genom observationer av hur ord används i stora mängder text, i synnerhet hur den semantiska analysen kan förbättras genom att kombinera modeller som fångar olika aspekter av semantik.

Vidareutveckling av den här typen av resurseffektiva metoder är viktig eftersom den bidrar till att undvika den flaskhals som uppstår vid fullständigt övervakade angreppssätt till språkteknologi, det vill säga där manuella annoteringar krävs för maskininlärning.

Aron Henrikssons forskning har bedrivits inom projektet "Dataanalys för detektion av läkemedelseffekter" som finansierats av Stiftelsen för strategisk forskning. Projektets mål var att utveckla metoder för datadriven analys av stora mängder patientjournaler. I projektet har Aron Henriksson huvudsakligen bidragit med nya tekniker som möjliggör resurseffektiva semantiska analyser av kliniska texter.

Klicka på länken för att läsa om projektet: Dataanalys för detektion av läkemedelseffekter

Börje Langeforspriset tilldelas i år även Daniel Nyhlén, Umeå universitet.

Klicka på länken för att läsa mer på Umeå universitets webbplats

Om Börje Langefors priset

I syfte att hedra Börje Langefors och uppmuntra en fortsatt god forskning inom ämnet informatik/informationssystem beslutade Svenska informationssystemakademin (SISA) år 2011 att årligen tilldela Börje Langeforspriset till bästa doktorsavhandling i informatik, informationssystem, data- och systemvetenskap eller motsvarande ämnesområden under året. Priset är ett sätt för svenska lärosäten inom SISA att samverka kring en gemensam utveckling och tillämpning av kvalitetskriterier för doktorsavhandlingar i ämnet.

Klicka på länken för att läsa mer om samarbetet SISA

Börje Langefors - Sveriges förste IT-professor och grundare av Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)

Foto på Börje Langefors, professor emeritus, institutionen för data- och systemvetenskap.
Börje Langefors, professor, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV).

Professor emeritus Börje Langefors (1915-2009) var en pionjär inom IT och skapare av ämnet Informationsbehandling, särskilt administrativ databehandling (ADB) som sedermera blev Informatik.

Han var den förste professorn i informationssystem i Sverige och en av de första i världen och pekade särskilt på användarens betydelse vid databehandling.

Börje medverkade till att utveckla ett nytt akademiskt ämne som integrerade två delområden: infologi (användarnära problem) och datalogi (datatekniska lösningar) inom vilka Börjes bidrag var många. Han är även fader till namnet ”dator”.

Börje var även Institutionen för data- och systemvetenskaps (DSV) förste professor och den som lade grunden till institutionen år 1966 och förde fram fler än 20 doktorander till examen, varav de flesta idag är professorer som i sin tur har fört fram egna doktorander till examen. Dessa kallade Börje för sina ”akademiska barnbarn”.

Redan 1957 var Börje initiativtagare till att Saab utvecklade en av Sveriges första datorer Sara. 1963 blev han docent vid Chalmers för sina arbeten om hållfasthetsberäkningar på flygplan. Börje var professor i Informationsbehandling, ADB, Vid Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet från 1966-1980. Professuren fick han främst genom sina arbeten om teorin för analys och utveckling av informationssystem.

Börje bidrog starkt till att placera Sverige på den internationella IT-kartan och var programordförande vid IFIP-kongressen 1965 (Internationella Federation for Information Processing). 1977 initierade han skapandet av IFIP:s tekniska kommitté TC8 (Informationssystem) och blev dess ordförande. 1979 invaldes han i Ingenjörsvetenskapsakademin.

Börje blev ekonomie hedersdoktor vid Lunds universitet 1975, filosofie hedersdoktor vid Göteborgs universitet 1987 och teknologie hedersdoktor vid Kungliga Tekniska högskolan 1989. 1999 mottog Börje det prestigefyllda LEO, priset för ”Life-Time Exceptional Achievement in Informations Systems”.

Klicka på länken för att läsa mer om Institutionen för data- och systemvetenskaps historia