Årets bästa avhandling på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet har titeln ”Extracting Clinical Findings from Swedish Health Record Text” och är skriven av Maria Skeppstedt. Avhandlingen har nominerats till Högskoleföreningens pris för bästa vetenskapliga prestation inom samhällsvetenskaplig fakultet.

Maria Skeppstedt har med mycket enkla datorlingvistiska verktyg som utgångspunkt utvecklat nya kraftfulla verktyg, och evaluerat de nya verktygen noggrant. Dessa verktyg är NegEx, Negationsdetektion av fynd och sjukdomar i text på svenska och Clinical Entity Finder. Verktygen används nu av andra svenska forskare med framgång.

Bedömningsgruppens motivering

De seniora forskare som bedömde Maria Skeppstedts avhandling menar att Maria har gjort banbrytande forskning inom ett område som tidigare knappt varit beforskat i Sverige, nämligen klinisk text mining på svenska patientjournaler, ett tvärvetenskapligt område inom datavetenskap, datorlingvistisk och medicin. Maria har under sitt avhandlingsarbete tillämpat ett antal forskningsstrategier och metoder och visat med stor kunskap och skicklighet hur dessa kan användas för att få fram forskningsresultat och bevisa resultatens validitet och reliabilitet. 

Maria Skeppstedt har under sitt avhandlingsarbete verkat nära sina handledare med flera gemensamma publikationer. Hon har även oberoende av sina handledare arbetat med andra forskare och publicerat resultat med dem. Maria har också publicerat sina egna resultat i en journalartikel av hög kvalitet.