Porträttbild: Uno Fors, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet
Professor Uno Fors intervjuas i Tandläkartidningen med anledning av en internationell forskningsartikel. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet.


Kan AI revolutionera tandvården? Uno Fors är professor och prefekt på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet. Han har också ett förflutet som tandläkare. I en artikel i Tandläkartidningen intervjuas han om hur artificiell intelligens (AI) kan användas inom tandvården, och vad man bör tänka på när man forskar om AI kopplat till munhälsa.

”AI har i dag kommit hyfsat långt i att tolka tandröntgenbilder. Om några år kommer det att introduceras på mottagningar”, säger Uno Fors i artikeln.

Bakgrunden till Tandläkartidningens artikel är en vetenskaplig artikel som har publicerats i Journal of Dentistry. De åtta författarna till den vetenskapliga artikeln kommer från olika delar av världen och riktar sig främst till forskare inom AI och tandvård. De konstaterar att många befintliga studier brister i design och reproducerbarhet, något som Uno Fors håller med om.

För att råda bot på detta presenterar författarna en checklista med 31 punkter som kan öka forskningens kvalitet. Listan är lite väl lång, och därmed svår att hinna pricka av, anser Uno Fors.

”Den stora utmaningen för AI-forskning inom medicin är bristen på stora dataunderlag för systemen att träna på. I Sverige är skyddet så strikt att data ofta inte lämnas ut alls”, säger han till Tandläkartidningen.

Läs hela artikeln i Tandläkartidningen: AI på väg in i tandvården

Den vetenskapliga artikeln går också att läsa i sin helhet, den har rubriken ”Artificial intelligence in dental research: Checklist for authors, reviewers, readers” (Journal of Dentistry, vol 107, April 2021)

Kontakta uno@dsv.su.se