Barry Brown
 

The SAGE Handbook of Digital Technology Research är en över 500-sidig handbok för för ICT-forskare. Redaktör för handboken ha varit professor Barry Brown (tillsammans med två kollegor vid Institute of Education, University of London.

Handboken behandlar den snabba teknisk utvecklineng, de social förändringarna, och den digitala teknik som har blivit en integrerad del av människors vardag. Den tar upp de viktigaste aspekterna av forskningen inom området och ger en tydlig ram för läsare som vill navigera inom det föränderliga området.

Läs mer