Barry Brown, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
Barry Brown, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Barry Brown kom till DSV och Mobile Life för fem år sedan från University of California, San Diego. Njutning (enjoyment) är det ord han själv använder för att beskriva fokus för sin forskning. Det handlar om att öka förståelse för hur människor använder sina mobiler och annan bärbar teknik. Hans forskargrupp har bland annat utrustat försökspersoner med kroppskameror som registrerat hur ofta och på vilket sätt de använt sina mobiltelefoner och ”smarta” armbandsur. Forskarna har även studerat meddelanden som skrivits och skickats från försökspersonernas utrustning.

Denna data har använts för att öka förståelse för hur vi beter oss i vardagen i förhållande till den teknik som omger oss. Det kan till exempel röra sig om hur ofta vi tittar på mobiltelefonen eller huruvida vi tillåter att meddelanden från telefonen avbryter samtal. Denna data blir sedan ingångsvärden när nya produkter ska designas.

– För att interaktionen mellan människan och maskinen (mobilen eller den smarta klockan) ska fungera än smidigare bör vi skapa miljöer som gör oss smarta, där vårt dagliga beteende föder smarta tekniklösningar, säger Barry.

Interaktion som inte stör

Denna nya typ gränssnitt mellan människa och maskin kallar Barry ”smart implicit interaktion”. Det är en form av interaktion som håller sig i bakgrunden och inte stör oss. Den ändrar istället beteende och anpassar sig till situationen baserat på dataanalys av bland annat vårt tal och våra rörelser.

För att kunna ta denna forskning vidare har Barry tillsammans med Kia Höök, professor vid KTH och tidigare föreståndare för Mobile Life, beviljats 33 miljoner kronor av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) för projektet ”Smart Implicit Interaction”. Arbetet bygger på Mobile Lifes forskning om tal och fysiska gränssnitt. Projektet ska utforma teknologier som agerar utan störande gränssnitt. Cirka 15 forskare ingår i projektet där även forskningsinstitutet SICS samt Husqvarna och andra företag ingår.

I sin forskning har Barry varit inne på flera andra områden som smart implicit interaktion även skulle kunna tillämpas inom. Det kan till exempel vara självkörande bilar och hur mobiltelefonen kan användas för spel, typ Pokemon Go. Andra projekt är att se hur det går att få ut än mer av samnyttjandetjänster som Airbnb.  I de algoritmer som används här finns ytterligare data att använda, till exempel genom att samla in tips från användarna på platser värda att besöka, så kallad algoritmturism.

Ytterligare ett projekt är att utveckla teknik som vandrare har nytta av, som lampor inbyggda i tält.

Även om Mobile Life nu upphör har Barry fortsatt finansiering och tar med sin forskargrupp till DSV.

– Jag ser fram emot att integreras med DSV. Där finns flera välrenommerade forskningsområden som ligger nära det jag forskar kring.

Relaterade länkar

Mobil teknik med människan i centrum
Forskning som tar plats i hemmet och på catwalken