Rektor E.A. Weerasinghe (tredje från vänster) i spetsen för besöket i Frescati (där ministern inte hade möjlighet att närvara).
Rektor E.A. Weerasinghe (tredje från vänster) i spetsen för besöket i Frescati (där ministern inte hade möjlighet att närvara).


Henrik Hansson, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet, har sedan flera år ett samarbete med universitet i Sri Lanka. Ett nytt samarbete etableras nu med National Institute of Business Management (NSBM) i Colombo. Ranil Peiris, doktorand vid DSV finansierad av Världsbanken, kommer från Sri Lanka och har initierat denna kontakt. Det är ett kapacitetsutvecklingsprojekt som innefattar doktorandutbildning för NSBM där Stockholms universitet står för handledningen. Doktoranderna kommer att bedriva huvuddelen av sin utbildning i hemlandet, därför blir distanshandledning centralt. Samtliga blivande doktorander är lärare vid NSBM.

Läs hela artikeln här