Genrebild: polisavspärrning på brottsplats
Foto: David von Diemar/Unsplash.

Almedalsveckan blir i år ett digitalt 4-dagarsevenemang, som vanligt späckat med seminarier och panelsamtal. Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet representeras av Stefan Axelsson, professor i digital forensik och cybersäkerhet.

Porträttbild på professor Stefan Axelsson. Foto: NTNU.
Stefan Axelsson. Foto: NTNU.

– Jag forskar om cybersäkerhet och utredning av brott med digitala bevis. Min forskning handlar om hur bevis uppkommer, hur man kan ta fram dem och hur de ska tolkas. Jag intresserar mig också för mer övergripande frågor om hur utredningar med digitala bevis genomförs i dag, säger Stefan Axelsson.

Utredningarna skulle kunna förbättras på flera punkter, anser han. Med bättre kunskap om ny digital teknik skulle fler brott kunna klaras upp.

– I dag har nästan alla polisutredningar någon form av digitala bevis. Problemet är bara att systemet som utgörs av juridik, utredningskompetens och teknisk eller forensisk kompetens släpar efter i samtliga steg.

Juridiken är till stor del nationell, medan brotten är globala. Det kan ge brottslingarna ett försprång. En annan aspekt är att många utredare har svårt att hitta relevanta uppslag i en djungel av digitala spår.

– Även tekniken fallerar, våra verktyg hänger helt enkelt inte med. Det startas nya chattappar varje vecka, vi drunknar i digitala data och lever i en uppkopplad värld där hälften finns på mobilen och den andra hälften i något moln. Hur ska vi hantera det?

6 juli 2021 deltar Stefan Axelsson i en paneldebatt på temat ”Digital forensik – hur löser vi morgondagens brott?” Evenemanget arrangeras av East Sweden och ingår i Almedalsveckans program. Debatten är ett led i Östergötlands satsning på ett nationellt kompetenscentrum inom digital forensik.

– Jag ser fram emot att ventilera den här problematiken med övriga deltagare. En intressant fråga är om vi i framtiden kan ha en lagstiftning kring bevisinhämtning som är speciell för Sverige? Det blir nog svårt, med tanke på att informationen rör sig fritt och inga kompletta spår kommer att finnas inom landets gränser. Som jag ser det behövs mer forskning, inte bara inom den snäva digitalforensiska tekniken, säger Stefan Axelsson.

Kontakta stefan.axelsson@dsv.su.se

Paneldebatten genomförs 6 juli klockan 14.30-15.15 och kommer att livesändas.