Photo of Airi lampinen, Senior lecturer in Human-Computer interaction at Stockholm University.
Airi Lampinen vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

- Det här fallet är ett bra exempel på varför vi måste överväga integritet som rör något mer än den enskilda individen. Saker vi gör på nätet har konsekvenser för oss själva, men det har också konsekvenser för de människor vi har i våra sociala nätverk, förklarar Airi Lampinen, universitetslektor i människa-datorinteraktion vid Stockholms universitet.

Airi, som länge har studerat integritet på sociala medier, påpekar att fallet också ger upphov till det problem som forskare i åratal försökt medvetandegöra allmänheten om.

Under 2011 arbetade Lampinen i en studie om tredjepartsapplikationer på Facebook och användarnas förståelse av vad det innebär. När studien genomfördes visste cirka hälften av de svarande inte att appar kunde komma åt deras profildata och lagra den på Facebooks webbplats. Inte heller visste de om att när de lagt till en app kunde den även få tillgång till grundläggande profiluppgifter om personer som man har på sin egen vänlista.

Vidare kände över 90 procent av respondenterna sig mycket eller något obekväma med möjligheten att en app kunde sälja deras profilinformation vidare, permanent lagra informationen på appens egna servrar eller dela med sig av datan till andra företag.

Klicka på länken för att lyssna på hela intervjun med Airi Lampinen (på finska)"Näin jätämme jälkiä sosiaalisessa mediassa”, hos Sveriges Radio Sisuradio, 2018-03-22.

Klicka på den här länken för att läsa Airi Lampinens engelska forskningsartikel om användares förståelse av Facebooks tredjepartsapplikationer