Constantinos Giannoulis forskar inom Model-centric Strategy-IT Alignment
Constantinos Giannoulis, doktorand vid Institutionen för data- och systemvetenskap
 

Constantinos Giannoulis får utmärkelsen av SISO för hans enastående bidrag till utvecklingen av SISO-GUIDE-001.1-2012, “Guide for Generic Methodology for Verification and Validation (GM-VV) to support Acceptance of Models, Simulations, and Data” - Volume 1.

Priset delades ut i april under SISO:s Spring Simulation Interoperability Workshop (SIW-2013), som hölls i San Diego, Kalifornien.

Constantinos Giannoulis är medlem av både GM-VV:s beredningsgrupp och produktutvecklingsgrupp genom ett samarbete mellan Institutionen för data-och systemvetenskap (DSV), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarets materielverk (FMV). Samarbetet syftar till att utveckla metodik och gå igenom SISO:s standardiseringsprocess.

 

I länkarna nedan finns mer information på engelska.