Fredrik Blix, Institutionen för data- och systemvetenskap.
Fredrik Blix, Institutionen för data- och systemvetenskap.

– Det har gått så långt att inte ens jag som är expert fullt ut kan förstå konsekvenserna av mitt IT-användande. Jag vet inte vilka som spårar var jag är just nu, säger Fredrik Blix, Institutionen för data- och systemvetenskap.

Fredrik Blix började doktorera vid DSV 1998, då allmän tillgång till internet var någonting relativt nytt i Sverige. Han kunde inte föreställa sig hur snabbt och långt utvecklingen skulle gå, och hur viktig cybersäkerhet skulle komma att bli.

– All logistik, el, betalningssystem, försvarssystem; allt styrs av IT. Samhället är oerhört sårbart. Utan dessa funktioner som bara måste fungera blir det snabbt väldigt mörkt, kallt och hungrigt. Vi är lite naiva så länge som allt funkar någorlunda. Det vi har sett hittills är krusningar på vattenytan mot vad som kan komma. Jag tror att vi inom kort kommer att ha en stor incident kopplat till dålig cybersäkerhet.

En av incidenterna han syftar på som vi tidigare sett är överbelastningsattacken mot svenska dagstidningar, en annan är då han hjälpte FBI att hitta skaparna av ett av världens mest spridda datavirus någonsin. Melissaviruset spreds snabbt 1999 och orsakade stor skada världen över. Fredrik Blix och hans kollegor lyckades hitta spår som ledde fram till att FBI kunde gripa programmeraren bakom viruset.

Använder inte Facebook

Virus blev på den tiden en stor industri, och Fredrik Blix kritiserade offentligt antivirusindustrin där oseriösa aktörer betalade hackare för att skapa nya virus. En marknad som försvunnit i och med säkrare inbyggda lösningar i datorer.

I mars hackade Fredrik Blix en telefon live i P3 morgonpasset. Han ger sig gärna in i offentliga debatter om cybersäkerhet och allt handlar inte om teknik. Cybersäkerhet kan få stora politiska konsekvenser, till exempel via påverkansoperationer eller desinformation.

– Vi lever i en intressant tid, cybersäkerhet blivit helt central för demokratin.

Fredrik Blix drar gränsen för sitt privata IT-användande vid Facebook. Han tycker det är etiskt fel att ha en affärsmodell där man till synes tillhandahåller en tjänst men syftet är ett annat.

– Jag vill inte utsätta mig för den kartläggningen och risken. Facebook är en webbtjänst, men det finns tredjepartsleverantörer som får all information om dig och då har du förlorat möjligheten att ta bort information.

Vid DSV ansvarar Fredrik Blix för gruppen inom cybersäkerhet, forskning och utbildning. Forskningen är inriktad på tre huvudspår; cybersäkerhet, dataskydd och digital forensik – att säkerställa teknisk bevisning vid brott. Ett av projekten leds av professor Oliver Popov och studerar allvarlig internationell cyberbrottslighet som sker på nätverket Tor, det så kallade darknet.

Framtid, inte science fiction

Fredrik Blix har i sin forskning ägnat sig mest åt metoder för styrning av IT-säkerhet. Hur företag eller myndigheter ska ta ett helhetsgrepp om säkerhetsfrågan. Vid sidan av forskningen driver han ett rådgivningsbolag. Han ser det som viktigt att ha den bisysslan för att hålla kunskapen relevant och uppdaterad. DSV beskriver han som en organisation med 50 års erfarenhet men ändå en nybyggaranda.

– Vi utvecklar inte krypteringsalgoritmer eller nya brandväggar, men vi ligger långt fram vad gäller helhetsgreppet och hur lösningarna ska användas. Det vi gör ska kunna användas i samhället. Det billigaste sättet få Sverige på knä är att slå till digitalt. Garden är för låg. Vi är en pusselbit i digital säkerhet, när vi utbildar studenter kommer de ut i företag och myndigheter och bidrar till ett säkrare samhälle.

När Fredrik Blix pratar om framtiden låter det som science fiction. Filterbubblor som förstärks av AR, augmented reality, där simulerad verklighet blandas med riktig, och du kanske inte uppfattar samma saker som andra omkring dig. Eller när singularitet inträffar, då artificiell intelligens överträffar mänsklig intelligens och maskiner börjar utveckla sig själva.

Med alla varningar som Fredrik Blix ger kan man lätt få intrycket av att IT-experten egentligen inte gillar den snabba utvecklingen, men så är det inte.

– Nyttan överstiger vida riskerna, men det behövs bromsklossar.