Porträttfoto: Fredrik Blix, INstitutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.
Fredrik Blix, Institutionen för data- och systemvetenskap

– Man måste tänka på att patientsäkerheten går helt hand i hand med cybersäkerheten när det är så mycket teknik i vården, säger Fredrik Blix, doktor i cybersäkerhet vid Stockholms universitet.

Enligt MSB har svenska hälso- och sjukvårdssektorn hittills inte utsatts, men måste nu stärka sin motståndskraft mot detta. Fredrik menar att det är bra att MSB nu stöttar regionerna i att stärka sig mot utpressningsattacker, så att sjukvården tar höjd för risken i sitt säkerhetsarbete.

– Just vården är extra utsatt. Angriparna vet att i ena vågskålen lägger man värdet av människoliv. Så i beslutet blir det väldigt svårt för beslutsfattarna för att man vet att om vi inte betalar kan det få en påverkan på liv och hälsa, säger Fredrik Blix.

Klicka på länken för att se inslag med Fredrik Blix på SVT:s webbplats, 2020-11-07.