Porträttfoto: Fredrik Björck, doktor i informationssäkerhet och cybersäkerhet.
Fredrik Björck, doktor i informationssäkerhet och cybersäkerhet vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Klicka på länken för att läsa hela artikeln "Experten: Därför ska du inte göra tester på Facebook" på Metros webbplats.