Klicka på länken för att läsa hela artikeln "De blev vänner i jakten på Pokémon", i Mitti Stockholm, 2018-08-04

Foto: Thomas Westin
IT-pedagog Thomas Westin, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Thomas Westin, IT-pedagog, vid Stockholms universitet förklarar att Pokémon Go har blivit en av världens största spelsuccéer eftersom det dels bygger vidare på den etablerade Pokémon-kulturen som redan har väldigt många fans och dels bygger på förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR).

”AR innebär att man lägger på ett virtuellt lager på den fysiska verkligheten. Den tekniken kan ge bättre spelupplevelser än VR – virtuell verklighet – där man efter mer än 25 års utveckling fortfarande saknar lösningar på centrala problem som exempelvis illamående”.

Thomas förklarar att ett väldesignat spel som Pokémon Go har en inbyggd motivation att spela vidare, och ger användarna incitament att besöka platser de inte varit på tidigare och träffa människor de inte annars skulle ha träffat.

”Lite paradoxalt är det sociala en bonus. Ett spel som primärt var designat för att skapa social interaktion hade sannolikt inte varit lika roligt – och därmed inte attraherat lika många spelare”.

Thomas förklarar vidare att datorspel har varit lite av en generationsfråga men att medelåldern stiger, idag ligger den runt trettio år.

”När de som växer upp med datorspel blir äldre och får beslutsfattande positioner kommer datorspel få en annan ställning och status. Idag spelar mer än hälften av alla som har tillgång till internet datorspel, eller drygt två miljarder människor i världen”.